Volg ons! TwitterFacebook

Dierbare aandacht in de zorg!

Als je samen met dieren leeft en liefde deelt sta je er niet bij stil dat dit plotseling voorbij kan zijn. Door ziekte of ouderdom zijn dierenliefhebbers meestal niet meer in staat voor hun eigen huisdier te zorgen. Vaak gaat dit samen met opname in een ziekenhuis of zorginstelling. Niet meer voor jezelf kunnen zorgen en afstand van je huisdier moeten doen zijn grote drama’s in het leven van mensen. Stichting ZorgDier Nederland werft vrijwillige huisdierbegeleiders met honden en katten die na gedegen selectie en training wekelijks bezoeken brengen aan mensen met psychische problemen, verstandelijke beperkingen en kwetsbare ouderen. Zij kijken vreugdevol uit naar het bezoek van ‘hun’ ZorgDier-team en laten in de meeste gevallen een zichtbare vooruitgang zien. Effecten als ontspanning, plezier, praten met anderen, beweging, uithoudingsvermogen, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie zijn een direct en wetenschappelijk aangetoond gevolg van het contact met zorgdieren.

Verantwoord huisdiercontact heeft een therapeutisch effect: het verhoogt de levenskwaliteit van mensen met een psychische of lichamelijke ziekte of beperking. Stichting ZorgDier Nederland is een goed doel en een onafhankelijke kennis- en projectorganisatie, die vrijwilligers met hun eigen huisdier werft, selecteert en opleidt waarna zij als ZorgDier-teams worden ingezet voor mensen die zorg nodig hebben. Het doel van ZorgDier is zoveel mogelijk mensen in Nederland (jong en oud) toegang te geven tot deze dierbare vorm van aandacht in de zorg.

Bezoek om naar uit te kijken!

‘ZorgDier-teams’ (vrijwilligers met eigen huisdier) worden professioneel opgeleid voor wekelijkse bezoeken aan mensen in zorginstellingen of thuis. Dit bezoek vormt een essentieel onderdeel van belevingsgerichte zorg, activiteit of therapie. Wat bezoek van een ZorgDier-team zoal teweegbrengt?

Bekijk het volgende filmpje: Beelden zeggen meer dan woorden…

Veilig, professioneel en duurzaam

ZorgDier ondersteunt zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs die hun zorg- en onderwijsaanbod professioneel willen uitbreiden met huisdier ondersteunde activiteiten en -therapie. Voor hen ontwikkelt zij veilige en duurzame ZorgDier-programma’s.

Uit liefde voor mensen

Psychiatrisch patient met hondStichting ZorgDier Nederland ontvangt geen subsidie: Ons werk wordt mogelijk gemaakt door mensen die het werk van ZorgDier een warm hart toedragen. Mensen zoals u: sympathisanten, naaste familie, vrienden, vrijwilligers, donateurs, professionals van zorginstellingen en bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid waarmaken. ZorgDier is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2008 zijn giften aan ANBI’s aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Lees meer over hoe u kunt helpen.

© 2016 Stichting ZorgDierAlgemene voorwaardenWebsite door Webkompaan